top of page
65031268_2428265954119793_43903985057896

פרויקט תן

במארץ 2014, בשיתוף הסוכנות היהודית, התחלנו בתוכנית התנדבות לצעירים יהודים מרחבי העולם ומישראל בשער לאדם - בוואב ל'לאינסאן. פרויקט תן של הסוכנות היהודית נועד לחזק את הקשר של המתנדבים למושג "תיקון" שנלקח מהיהדות, מה שיוביל לפיתוח בר-קיימא עבור קהילות נזקקות. במקביל לפתיחת מרכז תן בשער לאדם - באב ל'לאנסאן, הפרויקט פועל במקסיקו, אתיופיה והודו וכן במצפה רמון בדרום ישראל.

המרכז בשער לאדם - באב ל'לאנסאן בנוי בצורה כזו, כי 10 - 25 מתנדבים צעירים יגיעו לכל מחזור התנדבות לתקופה של 5 חודשים (שני מחזורים בשנה), מתוכם כ- 40% יהיו ישראלים והאחרים מחו"ל. במהלך תקופת ההתנדבות שלהם הם יעשו עבודות פיתוח בר-קיימא עם האוכלוסייה היהודית והערבית המקומית, בשיתוף עם עמותות וארגונים מקומיים. המשתתפים עוברים תהליך למידה בנושא זהות וקשר לישראל, כמו גם בנושאים הרלוונטיים לעבודתם ההתנדבותית.

העבודה ההתנדבותית

 

בעבודה ההתנדבותית ניתן דגש על לימוד אנגלית לילדים ובני נוער מהכפרים הערבים הסמוכים כעביה וזרזיר והעיר שפרעם, כמו גם עבודה עם אנשים עם צרכים מיוחדים מהקהילות המרפאות בקיבוץ הרדוף

הפעילות מתקיימת במסגרת מערכת החינוך הפורמלית ולא פורמליות. הפעילות מתמקדת בהעצמת יכולותיהם של המשתתפים והקניית כישורים אשר יתמכו הן בשילובם האידיאלי בחברה והן בהעצמת יכולת המנהיגות שלהם ובערכיהם החברתיים

בנוסף לעבודה עם נוער, המתנדבים עוסקים גם בבנייה אקולוגית ובסיוע בבניית מבני הקבע בשער לאדם-באב ל'לאנסאן ביער

:מטרות העבודה ההתנדבותית

 • "לאפשר למתנדבים לעבוד ב"תיקון עולם

 • לאפשר למתנדבים להכיר את במציאות היהודית-ערבית בארץ ישראל
  להקל על מפגשים בין מתנדבים יהודים מרחבי העולם למתנדבים ישראלים, בעבודה משותפת כדי להכיר את עצמם כיחידים, כמו גם את הערכים האנושיים של היהדות

 • פעילות תומכת המחזקת את האוכלוסייה המקומית הצעירה, כך שיוכלו ליצור מציאות אנושית טובה יותר בעתיד

 • ליצור תכנית מאוזנת המשלבת עבודה התנדבותית עם חיי קהילה, לימוד ערכים יהודיים, הכרות עצמית, הכרות עם המציאות הישראלית, היכרות פיזית עם נופי הטבע בישראל, כמו גם מפגש מאתגר עם שאלות הנוגעות לעתיד על אנושי ואקולוגי כאחד

 • אפשר חיים יהודיים-ערבים משותפים ולאפשר גשר על השסעים המובילים לסכסוכים בין יהודים וערבים

 • ליצור לצעירים רוח התנדבותית המכוונת לא רק למטרות הנוגעות לביטחון ולהתיישבות, אלא גם למטרות חברתיות ואפשרות ליצור תרבות של חיים יהודיים וערביים משותפים

 

 

:התכנית

 • התנדבות; הוראת אנגלית בבתי ספר יסודיים בכפרים הבדואים המקומיים כעביה, זרזיר והעיר שפרעם, כמו גם עבודה בקהילות המרפאות בהרדוף

 • הענקת מיומנויות וידע בהוראה, אקולוגיה ואמנות, לצורך העבודה ההתנדבותית

 • בניית הכפר הקבוע ביער שיוקם באופן אקולוגי

 • למידה ודיון בשאלות הקשורות הנוגעות בערך החיים החברתיים ובידע אישי

 • פעילות קבוצתית קהילתית להעמקת הקשר בין חברי הקבוצה

 • טיולים בישראל והכרות עם הטבע, התרבות והחברה הישראלית

 • עבודות גינה קהילתיות, כולל בנייה בבוץ, איסוף מים ולימוד שיטות עבודה אקולוגיות

 • עבודת תיאטרון בבתי הספר המקומיים

 • סדנאות הוראה לתלמידים מהאזור בנושאים אקולוגיים, כולל התנסות בעבודה במרכז שער לאדם - באב ל'לאנסאן

 • ניסיון בעבודה בגינון ביו-דינמי

bottom of page