top of page

הפרויקטים שלנו

.שער לאדם- באב ל'לאנסאן הינו מרכז רוחני השוכן בגליל התחתון ביער שבין קיבוץ הרדוף והכפר כעבייה

 המרכז הוקם בשנת 2002 כדי לעודד את השותפות בין ערבים ויהודים תושבי הקהילות השכנות . מטרתו לייצר קשר חזק יותר בין שתי הקבוצות המבוסס על הכרות וערבות הדדית. יער שער לאדם משמש כמרכז דו-קיום  אקולוגי. במקום  מתקיימים חיים משותפים, עבודה חקלאית, סמינרים ופעילות התנדבותית.  בנוסף מתקיימות גם פעילויות ומפגשים לקהילה הרחבה יותר כדוגמת שבוע השלום המתקיים כל שנה בסתיו

עיקרי החזון של שער לאדם- באב ל'לאנסאן הם  המאמץ לגשר על הפער בין הקהילות השכנות יהודיות וערביות, השאיפה להפגיש בין התרבויות והרצון ללמוד לצמוח ולפתח קשרים אישיים .יוזמה זו עונה על  צורך בוער בישראל, במיוחד בגליל התחתון, בו יהודים וערבים גרים בשכנות צמודה אך  הדרכים נפגשות לעיתים נדירות

 :כדי לממש את החזון פועלים כיום בשער לאדם-באב ל'לאנסאן חמישה פרויקטים  

"פרויקט התנדבות  "תן   *

  תכנית לצעירים  במדרשת שער לאדם   *

בית ההתכנסות – בית לפעילות בין- דתית, תרבותית ואומנותית   *

 המרכז החקלאי   *

   תאטרון משותף   *

 

כל הפרויקטים מבוססים על האמונה שבעבודה חינוכית קבוצתית ושיתופית אפשר לייצר תהליך המעודד אינדיבידואלים להתפתח וליצור קשרים  במישור עמוק בניגוד להרגלים חברתיים ופוליטיים אשר, בדרך כלל,  מונעים שיתופי פעולה . אנו מאמינים שבעזרת עבודה אומנותית, פעילות לשמירת הסביבה, עבודה שוויונית וחיים משותפים, יכולים אינדיבידואלים וקבוצות לגבור על ההפרדה הלאומנית. מטרתנו לגשר על הפער האישי והתרבותי בין יהודים וערבים ולאפשר לאנשים לעבוד ביחד אחד למען השני ולמען הקהילה הרחבה בישראל. בעתיד נוכל להביא את עיקרי עבודת הדו- קיום לאזורים נוספים בארץ ובשטחים , אזורים אשר חווים אלימות, קונפליקט וסכסוך טריטוריאלי עליהם ניתן לגשר בעזרת  עבודת דו קיום אותה אנו מתרגלים בשער לאדם- באב ל'לאנסאן

bottom of page