top of page

חברים של שער לאדם-באב ל'לאנסאן

תור זור וולט'  - שער לעולם'

שער לעולם" הינו  ארגון ללא מטרות רווחה השותף לשער לאדם מתחילת הדרך"

במשך שנים רבות קבוצה של צעירים וצעירות הקשורים לגב'  אילזה וולרשהוף- שור מהקהילה האנטרופוסופית  באוברלינגן  אשר בדרום גרמניה . אליזה ביקרה במשך שנים רבות בקיבוץ הרדוף ובשער לאדם כל קיץ, על מנת להשתתף ולתמוך  בפיתוח הקהילה, לפגוש צעירים מקומיים מהתרבויות השונות בגליל  וללמוד ולחקור את מרחבי הגליל

הארגון הוקם בשנת 1998 לאחר מחנה קיץ השני לצעירים שהתקיים ביער שער לאדם . מטרתו להגביר את התודעה, במיוחד , לחשיבות של מפגשים בין- תרבותיים באופן כללי בשער לאדם  ובמקביל גם לתמוך במקורות הכספיים של היוזמה
                                                              :מבין הפעילויות הרבות של הארגון מתקיימים כל שנה 

 מחנות קיץ לצעירים בישראל ובגרמניה*

שנת התנדבות לצעירים גרמניים*

 פרויקט תיאטרון בשלוש שפות*

 במשך מספר שנים תמך האירגון בהקמת בית הארחה קטן בכפר הבדואי סוועאיד  השכן. כמו כן פרויקטים מקומיים

בגרמניה הקשורים לשואה

 

מידע נוסף באתר

 http://torzurwelt-ev.de  

bottom of page