top of page

המרכז האקולוגי

יוזמה מהותית נוספת בשער לאדם הינה חינוך לדו קיום בעזרת עבודה חקלאית אקולוגית.כל שנה אנו מארחים קבוצות תלמידים מבתי ספר יהודים וערבים   מקומיים להשתתף בעבודה אקולוגית וללימוד משותף בנושאי סביבה . לצד ערכים של דן קיום וקהילתיות אנו דוגלים גם בערכי קיימות ואקולוגיה. אנו מכוונים לארח קבוצות אשר יחדיו יטפלו באדמה המשותפת לכולם ויעבדו יחדיו זה למען זה. ביער הנמצא בין הכפר הבדוי כעבייה לבין קיבוץ הרדוף המרכז מהווה מקום נויטרלי ללא זהות לאומית ויכול לאפשר פעילויות משותפות של יהודים וערבים

 

אנו מאמינים שהדגש על עבודה משותפת ומפגש בין תרבותי מאפשר מפגש בכל הרמות : הפיזית רגשית וקוגניטיבית. הפרויקט האקולוגי מאפשר לא רק טיפול בסביבה. יש פה פוטנציאל לחיזוק הקשר עם בסיס החיים : האדמה. מרחב כזה יוצר תהליך המשחרר את האדם מזהות לאומית ומחבר אותו לפעילות משותפת לכל בני האדם

כל המבנים ביער שער לאדם נבנו מתוך התייחסות אקולוגית . מבני קבע בנויים מאבן מקומית ועץ ורוב השירותים הם שירותי קומפוסט

 

המטרה הינה להביא קבוצות של צעירים יהודים וערבים ולגשר על התהום המפרידה ביניהם על ידי עבודה משותפת על פיתוח פרויקטים אקולוגים . עבודה זו במרחב ניטרלי  תתמוך בקשר ביניהם ובינם לבין הסביבה.

הגן הביו דינאמי המייצר מזון למתנדבים במרכז ,מהווה בנוסף מרחב המאפשר פעילויות חינוכיות בתוך המרכז של שער לאדם. זהו גן ירק חינוכי עבור הקהילות המקומיות המעוניינות ללמוד את נושא החקלאות הביודינאמית . כל שנה אנו מקיימים פעילויות חינוכיות לקבוצות של תלמידים מבתי ספר יהודים וערבים    מתוך מטרה לאפשר קשר בין הקבוצות דרך טיפוח תודעה משותפת לסביבה. אנו גם מקיימים פעילויות כאלו לתנועות נוער לקבוצות בין לאומיות ועוד, על מנת לאפשר חוויה אקולוגית והזדמנות להכרות עם המקומיים. כמו כן לאפשר מפגש בין יהודים וערבים , לחוות וללמוד על חקלאות ביו דינאמית , בנייה אקולוגית , שירותי קומפוסט אקולוגים , בישול במטבח אקולוגי , שימוש אקולוגי במים, אומנות ויצירה בטבע ועוד

bottom of page