top of page

.קהילה. אקולוגיה. שותפות.

מי אנחנו

שער לאדם-באב ל'לאנסאן הוא מרכז רוחני שנמצא באזור הגליל התחתון של ישראל, בין קיבוץ הרדוף לכפר הערבי כעביה. המרכז הוקם בשנת 2002 במטרה לקדם ,פת של יהודים וערבים מיישובי הסביבה, במטרה ליצור קשרים חזקים יותר בין שתי הקבוצות על בסיס היכרות הדדית וסולידריות. יער שער לדאם-באב ל'לאנסאן מתפקד כמרכז דו קיום אקולוגי לסמינרים, עבודה חקלאית, מגורים קהילתיים ופעילות התנדבותית, בנוסף לארגון אירועים וסמינרים לקהילה הרחבה.

החזון שלנו

מרכז החזון שלנו הוא העיסוק במאמצי דו קיום לגישור על הפער בין הקהילות היהודיות והערביות באיזור, ובסופו של דבר להפגיש אנשים מכל התרבויות ללמוד, להתפתח ולבנות קשרים בין תרבותיים ובין אישיים כאחד. גישור על הפער בין קהילות מגוונות תרבותית הוא יוזמה הנחוצה מאוד בישראל, במיוחד באזור הגליל התחתון בו חיות קהילות יהודיות וערביות זו לצד זו אך לעיתים רחוקות  נפגשות או פועלות יחד. זוהי המטרה המרכזית של המרכז כאן בשער לאדם-באב ל'לאנסאן - לקדם חיים בין-תרבותיים ויחסים בינאישיים באמצעות הפרויקטים והיוזמות השונות שלנו.

IMG-20191002-WA0027.jpg
bottom of page